O rankingu

Organizowany od 9 lat największy w kraju ranking poziomu obsługi bankowej, jakości produktów, komunikacji reklamowej i w social media, społecznego zaangażowania banków oraz najbardziej innowacyjnych produktów i usług na rynku bankowym. 

 

 

Kategorie główne

 • Złoty Bank – najlepsza wielokanałowa jakość obsługi

  Kantar TNS i Obserwatorium.biz zweryfikuje wielokanałową jakość obsługi w 18 kluczowych bankach. Grupa audytorów odwiedzi 1125 placówek, otworzy 108 rachunków osobistych wraz z aktywacją bankowości elektronicznej (Internet i Mobile) oraz wykona 1404 kontakty zdalne z bankami. Ocenie podlegać będzie podejście do klienta, umiejętność rozpoznania jego potrzeb oraz szeroko pojęta jakość obsługi. Zbadane zostaną wszystkie kanały obsługi oferowane przez bank i ich użyteczność. Badanie ma na celu podniesienie jakości obsługi w instytucjach finansowych i zwrócenie uwagi na te obszary, które są ważne z punktu widzenia klientów. Szczegółowe wyniki dostępne będą dla poszczególnych banków w dedykowanych raportach. Badanie zostanie przeprowadzone w pierwszym kwartale 2018 roku.

  Banki badane w tej kategorii:

  1. Alior Bank
  2. Bank Pocztowy
  3. Bank Zachodni WBK
  4. BGŻ BNP Paribas
  5. BOŚ Bank
  6. Citibank
  7. Credit Agricole
  8. Deutsche Bank
  9. Eurobank
  10. Getin Bank
  11. ING Bank Śląski
  12. mBank
  13. Millennium
  14. Nest Bank
  15. Pekao SA
  16. PKO BP
  17. Plus Bank
  18. Raiffeisen Polbank
 •  
 • Złoty FinTech – najlepsza jakość obsługi w kategoriach OPERATOR PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH oraz INTERNETOWE KANTORY I PLATFORMY WALUTOWE

  FinTechy badane w kategorii OPERATOR PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH:

  1. CashBill
  2. Eservice
  3. Przelewy24
  4. Tpay.com
  5. BlueMedia
  6. PayU
  7. Dotpay
  8. First Data
  9. Pay Lane
  10. Ecard

  W ramach badania 6 respondentów przejdzie każdy ze scenariuszy dla danego operatora. Klienci będą stosować naprzemiennie 3 aktualnie najbardziej popularne metody płatności internetowych: pay-by-linki, karty płatnicze oraz blik. Witryny e-commerce, w których realizowane będą transakcje, zostaną tak dobrane, aby nie różnicować operatorów ze względów na ergonomię strony merchanta, z którym zintegrowany jest dany operator. Badania zostaną realizowane na witrynach e-commerce przekierowujących na stronę (tzw. Paywall) operatora płatności.

  FinTechy badane w kategorii INTERNETOWE KANTORY I PLATFORMY WALUTOWE:

  1. Cinkciarz.pl
  2. Dobrykantor.pl
  3. Rkantor.com
  4. Alior Bank Kantor Walutowy
  5. Internetowykantor.pl
  6. Walutomat
  7. Trejdoo
  8. KantorEkspert.pl
  9. Liderwalut.pl
  10. Inkantor.pl

  W ramach projektu zbadana zostanie jakość obsługi w różnych kanałach kontaktu, z których mogą korzystać aktualni i potencjalni klienci kantorów i platform walutowych. Jakość obsługi i efektywność procesu zostaną przeanalizowane podczas realizacji dwóch zadań: otwarcia konta i wykonania transakcji. Dodatkowo przeanalizowane zostaną „wizytówki” kantorów i platform, czyli strony internetowe, pod kątem dostępnych funkcjonalności, ergonomii, ale też wizerunku i jego zgodności z prowadzoną działalnością.

 • Kategorie podlegające głosowaniu Internautów i komisji eksperckich:

  • Spot reklamowy
  • Bank wrażliwy społecznie
  • Social media

  Internauci zagłosują na najciekawszy ich zdaniem spot reklamowy banku oraz komunikację w social media. W kategorii bank wrażliwy społecznie zostanie wybrana instytucja, którą cechuje wyróżniająca odpowiedzialność społeczna. Głosowanie internautów odbędzie się w marcu 2018 r. i będzie stanowić 60% wagi wyniku końcowego. Pozostałe 40% przyznają komisje składające się z ekspertów z poszczególnych dziedzin.

  W tych kategoriach zgłoszenie może wysłać każdy bank.

Kategorie produktowe

 • W ramach rankingu Złoty Bankier instytucje bankowe zostaną ocenione również pod kątem oferty kierowanej do klientów. Wyłonione zostaną najlepsze banki spośród mających w sprzedaży:

  • Konto osobiste
  • Kredyt gotówkowy
  • Kredyt hipoteczny
  • Kartę kredytową

  Powyższe kategorie oceniane będą dwustopniowo: w pierwszej kolejności zostaną zbadane parametry cenowe oraz funkcjonalność produktów z uwzględnieniem różnych profili klientów. W oparciu o wyniki badania, zespół ekspertów Bankier.pl, Puls Biznesu i PRNews.pl wyłoni najlepsze banki w wyżej wymienionych kategoriach produktowych. Każdy Bank może zgłosić dowolny produkt w tych kategoriach zgodny z parametrami w formularzach wysyłanych przez Organizatorów.

  Dodatkowo, tradycyjnie już, eksperci wybiorą najbardziej innowacyjne rozwiązanie w zakresie produktów lub usług finansowych w kategorii:

  • Innowacja

  W tej kategorii oceniane są innowacyjne produkty i usługi zgłoszone przez banki i instytucje zajmujące się technologiami na rynku finansowym.

Kategoria specjalna

 • Bezpieczny Bank & FinTech – Najlepsze praktyki

  Bank bezpieczny to bank, którego system bankowości internetowej i mobilnej jest zgodny z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa. Weryfikacji poddane zostaną m.in. dostępność systemowa, narzędzia uwierzytelnienia i autoryzacji, poufność połączenia między bankiem a klientem, proces rejestracji urządzenia mobilnego, logowanie do serwisu, jakość haseł, jak również edukacja klienta w zakresie bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i obsługa zgłoszeń incydentów. Nagroda przyznana zostanie bankowi, który otrzyma najwyższą zbiorczą ocenę w badaniu. Szczegółowe wyniki analiz nie będą upublicznione, będą natomiast dostępne dla poszczególnych banków w raportach dedykowanych. Badaniem bezpieczeństwa objęte są banki oceniane w głównej kategorii Złoty Bank – najlepsza wielokanałowa jakość obsługi.

  Bezpieczny FinTech to FinTech, którego system działa zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa. Weryfikacji poddane zostaną systemy wybranych operatorów płatności oraz kantorów internetowych i platform walutowych. Do głównych obszarów badawczych zostaną zaliczone: dostępność systemowa, stosowane narzędzia uwierzytelniania i autoryzacji, poufność połączenia między FinTechem a Klientem oraz ew. podmiotami trzecimi, edukacja Klienta w zakresie bezpiecznego korzystania z systemów i obsługa zgłoszeń incydentów. Nagroda przyznana zostanie FinTechowi, który otrzyma najwyższą zbiorczą ocenę w badaniu. Szczegółowe wyniki analiz nie będą upublicznione, będą natomiast dostępne dla poszczególnych instytucji w raportach dedykowanych. Badaniem bezpieczeństwa objęte są FinTechy oceniane w głównej kategorii Złoty FinTech – najlepsza jakość obsługi.